• html5 slideshow
  • html5 slideshow
1 2


ค่าบริการ

fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu123:DataDetail1
ชั่วโมง เกียร์ Auto เกียร์ธรรมดา หลักสูตร
5 2,500 3,000 สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานอยู่แล้วต้องหารทบทวนเพื่อสอบใบขับขี่
8 3,000   ผู้มีพื้นฐานมาบ้างแล้ว ห่างจากการขับรถมานาน มา เรียนเพื่อฟื้นฟูทักษะปรับพื้นฐานที่เคยมีมา หรือกรณีที่เคยขับรถมาบ้างแล้ว อาจหลงๆลืมๆ ทักษะไปบ้าง มาฟื้นฟูกันใหม่เรียนเพื่อเพิ่มเติมทักษะใหม่ๆหรือเทคนิคพิเศษจากอาจารย์ผู้สอน และอาจจะเรียนเพื่อสอบใบอนุญาตขับขี่ก็มีบริการพาไปสอบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ขณะที่เรียน อาจารย์พาออกถนนใหญ่ เน้นประสบการณ์จริงบนท้องถนน
10 3,500 4,300 ผู้มีพื้นฐานมาบ้างแล้ว ห่างจากการขับรถมานาน มา เรียนเพื่อฟื้นฟูทักษะปรับพื้นฐานที่เคยมีมา หรือกรณีที่เคยขับรถมาบ้างแล้ว อาจหลงๆลืมๆ ทักษะไปบ้าง มาฟื้นฟูกันใหม่เรียนเพื่อเพิ่มเติมทักษะใหม่ๆหรือเทคนิคพิเศษจากอาจารย์ผู้สอน และอาจจะเรียนเพื่อสอบใบอนุญาตขับขี่ก็มีบริการพาไปสอบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ขณะที่เรียน อาจารย์พาออกถนนใหญ่ เน้นประสบการณ์จริงบนท้องถนน
15 4,500 5,300 ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเลย ไม่เคขขับรถเลย อาจารย์ผู้สอนจากทางโรงเรียน จะเริ่มสอนตั้งแต่หลักการขั้นพื้นฐาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถยนต์ เครื่องยนต์ ตลอดจน ค่อยๆฝึกทักษะเพิ่มเทคนิคพิเศษให้ และพาออกถนนใหญ่เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จริง
15 เกียร์ผสม 4,900 4,900 ผู้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการขับเป็นทั้ง 2 อย่าง เพื่อเลือกใช้รถยนต์ให้เหมาะกับสเป๊คของตนเอง

 

คอร์ส 1 หลักสูตรเร่งรัด (เกียร์ Auto)

หลักสูตร ราคา เหมาะสำหรับ
8 ชั่วโมง 2,800 บาท คอร์ทนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานแล้ว เรียนเพื่อทบทวนทักษะที่มีมาให้ชำนาญมากยิ่งขึ้น หรือเรียนเพื่อต้องการทำใบขับขี่กรณีที่ยังไม่มีใบขับขี่

 

คอร์ส 2 หลักสูตรผู้มีพื้นฐาน (เกียร์ Auto)  

หลักสูตร ราคา เหมาะสำหรับ
10 ชั่วโมง 3,200 บาท ทักษะปรับพื้นฐานที่เคยมีมา หรือกรณีที่เคยขับรถมาบ้างแล้ว อาจหลงๆลืมๆ ทักษะไปบ้าง มาฟื้นฟูกันใหม่เรียนเพื่อเพิ่มเติมทักษะใหม่ๆหรือเทคนิคพิเศษจากอาจารย์ผู้สอน และอาจจะเรียนเพื่อสอบใบอนุญาตขับขี่ก็มีบริการพาไปสอบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ขณะที่เรียน อาจารย์พาออกถนนใหญ่ เน้นประสบการณ์จริงบนท้องถนน

 

คอร์ส 3 หลักสูตรผู้ไม่มีพื้นฐานเลย (เกียร์ Auto)  

หลักสูตร ราคา เหมาะสำหรับ
15 ชั่วโมง 4,000 บาท คอร์ทนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเลย ไม่เคขขับรถเลย อาจารย์ผู้สอนจากทางโรงเรียนจะเริ่มสอนตั้งแต่หลักการขั้นพื้นฐาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถยนต์ เครื่องยนต์ ตลอดจน ค่อยๆฝึกทักษะเพิ่มเทคนิคพิเศษให้ และพาออกถนนใหญ่เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จริง